Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine č.73/2019 zo dňa 23.10.2019.

pdf_smallUznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine  č.73/2019  zo dňa 23.10.2019.

 
       


Stránka 1 z 17