Uznesenia OZ zo dňa 14.12.2017

pdf Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine zo dňa 14.12.2017

 

Uznesenia OZ zo dňa 16.11.2017

pdf_small Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine zo dňa 16.11.2017

   


Stránka 3 z 17