Uznesenia OZ zo dňa 2.8.2017

pdf_small Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lubine zo dňa 2.8.2017

 
     

Uznesenia OZ zo dňa 30.3.2017

pdf_small Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine zo dňa 30.3.2017

 


Stránka 4 z 17