Uznesenia OZ zo dňa 22.2.2017

pdf_small Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine zo dňa 22.2.2017

 
   

Uznesenia OZ zo dňa 16.11.2016

pdf_small Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lubine zo dňa 16.11.2016

   


Stránka 5 z 17