Návrh VNZ č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

pdf_smallNávrh VNZ č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

VNZ Vytvorenie školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov na častočnú úhradu nákladov na čínnosti škôl a školských zariadení v obci Lubina.

pdf_smallVšeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2019.

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3

 

VZN , návrh, vytvorenie školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Lubina.

pdf_smallčasť č.1 

pdf_smallčasť č.2

   

Zverejňovanie objednávok a faktúr

Zverejňovanie objednávok a faktúr. 

 


Stránka 1 z 6