VZN obce Lubina č. 3/2012 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lubine

pdf_small VZN obce Lubina č. 3/2012 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lubine

 

VZN obce Lubina č.2/2011 o vytvorení školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov na na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Lubina

pdfVZN obce Lubina č.2 / 2011 - o vytvorení školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladovna činnosti škôl a školských zariadení v obci Lubina

 

VZN č.29/ 2009 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda - zrušené

pdfVZN č.29/2009 - o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda - zrušené

 

VZN obce Lubina č.31 o rozpočtových pravidlách obce

pdf VZN obce Lubina č.31 - o rozpočtových pravidlách obce

 


Stránka 6 z 6