Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine, ktoré sa konalo dňa 19.11.2019.

pdf_smallZápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine, ktoré sa konalo dňa 19.11.2019.

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine, ktoré sa konalo dňa 23.10.2019. o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úraddu Lubina.

pdf_smallZápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine, ktoré sa konalo dňa 23.10.2019. o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úraddu Lubina.

       


Stránka 1 z 18