Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2017

pdf_small Zápisnica zo zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Lubine zo dňa 14.12.2017

       


Stránka 3 z 18