Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1.2016

pdf_small Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine zo dňa 28.1.2016

     


Stránka 7 z 18