Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2014

pdf_small Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine zo dňa 11.12.2014

   


Stránka 9 z 18