VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - Výsledky I. kolo

voby_prezidenta

Dňa 15. marca 2014 sa uskutočnilo I. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V obci Lubina boli vytvorené dva volebné okrsky a to: Volebný okrsok I. - obec a Hrabové a Volebný okrsok II. - Hrnčiarové a Miškech Dedinka. Volieb sa zúčastnilo 540 oprávnených voličov, čo predstavuje 45,96 % účasť. Najviac hlasov získal kandidát Robert Fico (171 - 31,84 %), ako druhý v poradí najviac hlasov získal kandidát Radoslav Prochádzka (135 - 25,14 %) a ako tretí v poradí skončil kandidát Andrej Kiska (127 - 23,65 %).

 

Výsledky I. kola voľby prezentuje nasledovná tabuľka:

 

  Okrsok I. Okrsok II. Spolu
Počet oprávnených voličov 597 578 1175
Počet oprávnených voličov,
ktorým boli vydané obálky
281 259 540
Počet odovzdaných obálok 281 259 540
Počet platných hlasov pre
všetkých kandidátov
279 258 537
Bárdos Gyula 0 0 0
Behýl Jozef, Mgr. 3 1 4
Čarnogurský Ján, JUDr. 0 2 2
Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 86 85 171
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc, FICS 2 0 2
Hrušovský Pavol, JUDr. 2 0 2
Jurišta Ján, PhDr. 2 5 7
Kiska Andrej, Ing. 70 57 127
Kňažko Milan 31 38 69
Martinčko Stanislav 1 0 1
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc. 0 1 1
Mezenská Helena, Mgr. 8 8 16
Prochádzka Radoslav, JUr., PhD. 74 61 135
Šimko Jozef, JUDr. 0 0 0