VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - výsledky 2. kolo dňa 29.3.2014

voby_prezidentaDňa 29. marca 2014 sa uskutočnilo 2. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V rámci dvoch vytvorených volebných okrskov - Volebný okrsok I (Obec a Hrabové) a Volebný okrsok II (Hrnčiarové a Miškech Dedinka) sa voľby zúčastnilo 619 oprávnených voličov, čo predstavuje 51,84 % účasť. Najviac hlasov získal kandidát Andrej Kiska (343 hlasov - 56,14 %) a ako druhý v poradí skončil kandidát Robert Fico (268 hlasov - 43,86 %).

 

Výsledky 2. kola voľby prezentuje nasledovná tabuľka:

 

  Okrsok I Okrsok II Spolu
Počet oprávnených voličov 607 587 1194
Počet oprávnených voličov,
ktorým boli vydané obálky
320 299 619
Počet odovzdaných obálok 320 299 619
Počet platných hlasov pre
oboch kandidátov
315 296 611
 
FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 130 138 268
KISKA Andrej, Ing. 185 158 343